comprends v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comprends v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

1. comprendre (saisir le sens de):

II.se comprendre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za comprends v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

comprends v slovarju PONS

Prevodi za comprends v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG povr se comprendre

Prevodi za comprends v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

comprends Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文