comprise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] GLAG pp

compris → comprendre

II.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] PRID (inclus)

III.tout compris PRIS

IV.y compris PRIS

glej tudi comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

1. comprendre (saisir le sens de):

II.se comprendre GLAG povr

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

1. comprendre (saisir le sens de):

II.se comprendre GLAG povr

Prevodi za comprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comprise v slovarju PONS

Prevodi za comprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG povr se comprendre

I.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ] GLAG povr se comprendre

Prevodi za comprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comprise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

T.V.A. comprise
(la) T.V.A. non comprise
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文