conduit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conduit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conduit [kɔ̃dɥi] SAMOST m

II.se conduire GLAG povr

sauf-conduit <pl sauf-conduits>, saufconduit <pl saufconduits> [sofkɔ̃dɥi] SAMOST m

Prevodi za conduit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conduit v slovarju PONS

Prevodi za conduit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conduit [kɔ̃dɥi] SAMOST m

I.conduire [kɔ̃dɥiʀ] irr GLAG nepreh.

II.conduire [kɔ̃dɥiʀ] irr GLAG preh.

III.conduire [kɔ̃dɥiʀ] irr GLAG povr

Prevodi za conduit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conduit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文