confiance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za confiance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

confiance [kɔ̃fjɑ̃s] SAMOST ž

1. confiance (foi en l'honnêteté):

3. confiance (assurance):

Prevodi za confiance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

confiance v slovarju PONS

Prevodi za confiance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za confiance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

confiance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文