conflit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conflit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conflit [kɔ̃fli] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za conflit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

conflit v slovarju PONS

Prevodi za conflit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za conflit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

conflit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文