conforme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conforme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conforme [kɔ̃fɔʀm] PRID

II.se conformer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za conforme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conforme v slovarju PONS

Prevodi za conforme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za conforme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conforme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文