confusion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za confusion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

confusion [kɔ̃fyzjɔ̃] SAMOST ž

glej tudi prêter

II.prêter à GLAG preh.

III.prêter [pʀɛte] GLAG nepreh. TECH

IV.se prêter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za confusion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

confusion v slovarju PONS

Prevodi za confusion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za confusion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

confusion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文