conséquence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conséquence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conséquence [kɔ̃sekɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za conséquence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conséquence v slovarju PONS

Prevodi za conséquence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za conséquence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conséquence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文