contact v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contact v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contact [kɔ̃takt] SAMOST m

1. contact (relation):

planche-contact <pl planches-contact> [plɑ̃ʃkɔ̃takt] SAMOST ž PHOT

Prevodi za contact v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contact v slovarju PONS

Prevodi za contact v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contact v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

contact Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文