contient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contient v slovarju PONS

Prevodi za contient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文