contrôler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contrôler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se contrôler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za contrôler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

contrôler v slovarju PONS

Prevodi za contrôler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contrôler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contrôler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文