contrarié’—‘un v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contrarié’—‘un v slovarju francoščina»angleščina

contrariété [kɔ̃tʀaʀjete] SAMOST ž

contrariant (contrariante) [kɔ̃tʀaʀjɑ̃, ɑ̃t] PRID

a contrario [akɔ̃tʀaʀjo] PRIS

I.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] GLAG pp

contraint → contraindre

II.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] PRID

III.contrainte SAMOST ž

glej tudi contraindre

I.contraindre [kɔ̃tʀɛ̃dʀ] GLAG preh.

II.se contraindre GLAG povr

I.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] PRID

II.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] SAMOST m

II.se contracter GLAG povr

glej tudi contracter

II.se contracter GLAG povr

II.contraster [kɔ̃tʀaste] GLAG nepreh.

I.contraste [kɔ̃tʀast] SAMOST m (tous contextes)

II.par contraste PRIS

contrarié’—‘un v slovarju PONS

Prevodi za contrarié’—‘un v slovarju francoščina»angleščina

contrarié(e) [kɔ̃tʀaʀje] PRID

contrariant(e) [kɔ̃tʀaʀjɑ̃, jɑ̃t] PRID

contrariété [kɔ̃tʀaʀjete] SAMOST ž sans pl

contracté(e) [kɔ̃tʀakte] PRID

contraint(e) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] PRID

I.contracter [kɔ̃tʀakte] GLAG preh. ANAT

I.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] PRID

II.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] SAMOST m

contre-indiqué(e) [kɔ̃tʀɛ̃dike] PRID

contrainte [kɔ̃tʀɛ̃t] SAMOST ž

contrarié’—‘un iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

contrarié’—‘un iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文