contrat: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contrat: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contrat [kɔ̃tʀa] SAMOST m

glej tudi Contrat initiative emploi, Contrat emploi solidarité

avant-contrat <pl avant-contrats> [avɑ̃kɔ̃tʀa] SAMOST m

II.contrer [kɔ̃tʀe] GLAG nepreh. JEUX

Contrat initiative emploi Info

Contrat emploi solidarité Info

Prevodi za contrat: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contrat: v slovarju PONS

Prevodi za contrat: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contrat: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contrat: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

contrat: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文