copains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za copains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf PRID

II.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf SAMOST m (ž)

III.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf

IV.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf

Prevodi za copains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

copains v slovarju PONS

Prevodi za copains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za copains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

copains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文