copies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za copies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

copie [kɔpi] SAMOST ž

glej tudi Blanc

copié-collé, copier-coller [kɔpjekɔle] SAMOST m INFOR

pisse-copie <pl pisse-copie, pisse-copies> [piskɔpi] SAMOST mf inf, péj

copier-coller [kɔpjekɔle] GLAG preh. INFOR

Prevodi za copies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
copie ž (of de)

copies v slovarju PONS

Prevodi za copies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

copie [kɔpi] SAMOST ž

II.copier [kɔpje] GLAG nepreh. ECOLE

Individual translation pairs

Prevodi za copies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

copies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文