couchés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couchés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couche [kuʃ] SAMOST ž

II.couches SAMOST fpl

III.couche [kuʃ]

I.coucher [kuʃe] SAMOST m

IV.se coucher GLAG povr

V.coucher [kuʃe]

glej tudi coucher

I.coucher [kuʃe] SAMOST m

IV.se coucher GLAG povr

V.coucher [kuʃe]

couche-culotte <pl couches-culottes> [kuʃkylɔt] SAMOST ž

couche-tard <pl couche-tard> [kuʃtaʀ] SAMOST mf inf

couche-tôt <pl couche-tôt> [kuʃto] SAMOST mf inf

sous-couche <pl sous-couches> [sukuʃ] SAMOST ž

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] SAMOST ž slang, péj

Prevodi za couchés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couchés v slovarju PONS

Prevodi za couchés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

couche [kuʃ] SAMOST ž

IV.coucher [kuʃe] SAMOST m

couché(e) [kuʃe] PRID

couche-culotte <couches-culottes> [kuʃkylɔt] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za couchés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couchés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

couchés iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文