couilles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couilles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casse-couilles, casse-couille <pl casse-couilles> [kaskuj] SAMOST mf vulg sl

couille [kuj] SAMOST ž vulg sl

Individual translation pairs

Prevodi za couilles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couilles v slovarju PONS

couilles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文