courantes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za courantes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

courant1 [kuʀɑ̃] PREDLOG

I.courant2 (courante) [kuʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.courant SAMOST m

III.au courant PRID

IV.courante SAMOST ž

V.courant2 (courante) [kuʀɑ̃, ɑ̃t]

glej tudi plume

I.plume [plym] SAMOST ž

II.plume [plym] SAMOST m slang

plume → plumard

III.plume [plym]

courant-jet <pl courants-jets> [kuʀɑ̃ʒɛ] SAMOST m

contre-courant <pl contre-courants>, contrecourant <pl contrecourants> [kɔ̃tʀəkuʀɑ̃] SAMOST m

Prevodi za courantes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courantes v slovarju PONS

Prevodi za courantes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

courant [kuʀɑ̃] SAMOST m

courant(e) [kuʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

contre-courant <contre-courants> [kɔ̃tʀəkuʀɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za courantes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courantes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

courantes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za courantes v slovarju francoščina»angleščina

principe du contre-courant

moteur à courant alternatif

moteur à courant alternatif monophasé

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文