courses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za courses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.course [kuʀs] SAMOST ž

II.courses SAMOST fpl

III.course [kuʀs]

course de haies RIDING
course à handicap RIDING
course de trot RIDING

IV.course [kuʀs]

course-croisière <pl courses-croisières> [kuʀskʀwɑsjɛʀ] SAMOST ž

course-poursuite <pl courses-poursuites> [kuʀspuʀsɥit] SAMOST ž

mi-course <à mi-course> [amikuʀs] PRIS SPORT

Prevodi za courses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courses v slovarju PONS

Prevodi za courses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

course [kuʀs] SAMOST ž

Prevodi za courses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

courses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

courses iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

courses iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文