court v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za court v slovarju francoščina»angleščina

I.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRID

1. court (pas long):

avoir la vue courte lit, fig

II.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRIS

III.court SAMOST m

IV.court (courte) [kuʀ, kuʀt]

V.court (courte) [kuʀ, kuʀt]

glej tudi paille

I.paille [pɑj] PRID inv (couleur)

II.paille [pɑj] SAMOST ž

III.paille [pɑj]

IV.paille [pɑj]

1. courir (gén):

III.se courir GLAG povr

IV.courir [kuʀiʀ]

glej tudi valoir, lièvre

I.valoir [valwaʀ] GLAG preh. (procurer)

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

III.se valoir GLAG povr

V.valoir [valwaʀ]

lièvre [ljɛvʀ] SAMOST m

court-jus <pl courts-jus> [kuʀʒy] SAMOST m slang

court-circuit <pl court-circuits> [kuʀsiʀkɥi] SAMOST m

court-circuiter [kuʀsiʀkɥite] GLAG preh.

court-bouillon <pl courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] SAMOST m

court-courrier <pl court-courriers> [kuʀkuʀje] SAMOST m

court-termisme [kuʀtɛʀmism] SAMOST m

court-vêtu (court-vêtue) <mpl court-vêtus> [kuʀvety] PRID

extra-court (extra-courte) <pl extra-courts, extra-courtes> [ɛkstʀakuʀ, uʀt] PRID

court v slovarju PONS

Prevodi za court v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

court [kuʀ] SAMOST m

I.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRID (opp: long)

II.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRIS

court-bouillon <courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] SAMOST m

court-métrage <courts-métrages> [kuʀmetʀaʒ] SAMOST m CINE

court-circuit <courts-circuits> [kuʀsiʀkɥi] SAMOST m

Prevodi za court v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

court Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文