courtes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za courtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRID

1. court (pas long):

avoir la vue courte lit, fig

II.court (courte) [kuʀ, kuʀt] PRIS

III.court SAMOST m

IV.court (courte) [kuʀ, kuʀt]

V.court (courte) [kuʀ, kuʀt]

glej tudi paille

I.paille [pɑj] PRID inv (couleur)

II.paille [pɑj] SAMOST ž

III.paille [pɑj]

IV.paille [pɑj]

court-jus <pl courts-jus> [kuʀʒy] SAMOST m slang

court-circuit <pl court-circuits> [kuʀsiʀkɥi] SAMOST m

court-circuiter [kuʀsiʀkɥite] GLAG preh.

court-bouillon <pl courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] SAMOST m

court-courrier <pl court-courriers> [kuʀkuʀje] SAMOST m

court-termisme [kuʀtɛʀmism] SAMOST m

court-vêtu (court-vêtue) <mpl court-vêtus> [kuʀvety] PRID

Prevodi za courtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courtes v slovarju PONS

Prevodi za courtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

court [kuʀ] SAMOST m

I.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRID (opp: long)

II.court(e) [kuʀ, kuʀt] PRIS

court-bouillon <courts-bouillons> [kuʀbujɔ̃] SAMOST m

court-métrage <courts-métrages> [kuʀmetʀaʒ] SAMOST m CINE

court-circuit <courts-circuits> [kuʀsiʀkɥi] SAMOST m

Prevodi za courtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

courtes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文