couvert v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couvert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] GLAG pp

couvert → couvrir

II.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] PRID

III.couvert SAMOST m

IV.à couvert PRIS

V.à couvert de PREDLOG

VI.sous le couvert de PREDLOG

VII.couverte SAMOST ž

glej tudi couvrir, gîte

II.se couvrir GLAG povr

I.gîte, gite [ʒit] SAMOST m

II.gîte, gite [ʒit] SAMOST ž NAUT

III.gîte, gite [ʒit]

II.se couvrir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za couvert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couvert v slovarju PONS

Prevodi za couvert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi couvrir

couvert [kuvɛʀ] SAMOST m

Prevodi za couvert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couvert Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文