couverte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couverte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] GLAG pp

couvert → couvrir

II.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] PRID

III.couvert SAMOST m

IV.à couvert PRIS

V.à couvert de PREDLOG

VI.sous le couvert de PREDLOG

VII.couverte SAMOST ž

glej tudi couvrir, gîte

II.se couvrir GLAG povr

I.gîte, gite [ʒit] SAMOST m

II.gîte, gite [ʒit] SAMOST ž NAUT

III.gîte, gite [ʒit]

II.se couvrir GLAG povr

Prevodi za couverte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couverte v slovarju PONS

Prevodi za couverte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi couvrir

couvert [kuvɛʀ] SAMOST m

Prevodi za couverte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couverte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文