couvrant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couvrant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.couvrant (couvrante) [kuvʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.couvrante SAMOST ž

II.se couvrir GLAG povr

Prevodi za couvrant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couvrant v slovarju PONS

Prevodi za couvrant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

couvrant(e) [kuvʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za couvrant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

couvrant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文