création v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za création v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

création [kʀeasjɔ̃] SAMOST ž

Création [kʀeasjɔ̃] SAMOST ž BIBL

Prevodi za création v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

création v slovarju PONS

Prevodi za création v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za création v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

création Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

création iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文