crédit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crédit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crédit [kʀedi] SAMOST m

assurance-crédit <pl assurances-crédit> [asyʀɑ̃skʀedi] SAMOST ž

crédit-formation <pl crédits-formation> [kʀedifɔʀmasjɔ̃] SAMOST m

crédit-relais <pl crédits-relais> [kʀediʀəlɛ] SAMOST m

crédit-bail <pl crédits-bails> [kʀedibaj] SAMOST m

Prevodi za crédit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crédit v slovarju PONS

Prevodi za crédit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za crédit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crédit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文