crier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.crier à GLAG preh.

1. crier personne:

IV.crier [kʀije]

Individual translation pairs

Prevodi za crier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

crier v slovarju PONS

Prevodi za crier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za crier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

crier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文