critiqué v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za critiqué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.critique [kʀitik] PRID

II.critique [kʀitik] SAMOST mf (commentateur)

III.critique [kʀitik] SAMOST ž

Prevodi za critiqué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
reviewer LIT, MUS, CINE

critiqué v slovarju PONS

Prevodi za critiqué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za critiqué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

critiqué Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文