critiqué’—‘je v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za critiqué’—‘je v slovarju francoščina»angleščina

I.critique [kʀitik] PRID

II.critique [kʀitik] SAMOST mf (commentateur)

III.critique [kʀitik] SAMOST ž

élastiqué (élastiquée) [elastike] PRID COUT

critiquable [kʀitikabl] PRID

autocritique [otokʀitik] SAMOST ž

diacritique [djakʀitik] PRID

I.politique [pɔlitik] PRID

II.politique [pɔlitik] SAMOST m

2. politique (personne qui s'intéresse aux affaires de l'État):

III.politique [pɔlitik] SAMOST ž POL

IV.politique [pɔlitik]

V.politique [pɔlitik]

détritique [detʀitik] PRID GEOL

névritique [nevʀitik] PRID

critiqué’—‘je v slovarju PONS

Prevodi za critiqué’—‘je v slovarju francoščina»angleščina

I.critique [kʀitik] PRID

II.critique [kʀitik] SAMOST ž

III.critique [kʀitik] SAMOST mf

critiquable [kʀitikabl] PRID

I.politique [pɔlitik] PRID

II.politique [pɔlitik] SAMOST ž

III.politique [pɔlitik] SAMOST mf

éditique [editik] SAMOST m INFOR

critiqué’—‘je iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

critiqué’—‘je iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文