croirait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za croirait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

3. croire (penser):

II.croire à GLAG preh. obj.indir.

III.croire en GLAG preh. obj.indir.

IV.croire [kʀwɑʀ] GLAG nepreh. REL

V.se croire GLAG povr

glej tudi Dieu

Dieu [djø] SAMOST m REL

Individual translation pairs

Prevodi za croirait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

croirait v slovarju PONS

Prevodi za croirait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za croirait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

croirait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文