croissance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za croissance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi rythme, prime

rythme [ʀitm] SAMOST m

I.prime [pʀim] PRID

II.prime [pʀim] SAMOST ž

III.prime [pʀim]

Individual translation pairs

Prevodi za croissance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

croissance v slovarju PONS

Prevodi za croissance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za croissance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

croissance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

croissance iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文