cru v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cru v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cru (crue) [kʀy] PRID

II.cru (crue) [kʀy] PRIS (sans ménagement)

III.cru SAMOST m

IV.crue SAMOST ž

3. croire (penser):

II.croire à GLAG preh. obj.indir.

III.croire en GLAG preh. obj.indir.

IV.croire [kʀwɑʀ] GLAG nepreh. REL

V.se croire GLAG povr

glej tudi Dieu

Dieu [djø] SAMOST m REL

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang

croître, croitre [kʀwɑtʀ] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za cru v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cru v slovarju PONS

Prevodi za cru v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi croire

cru [kʀy] SAMOST m

Prevodi za cru v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cru Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文