cuisinière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cuisinière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cuisin|ier (cuisinière) [kɥizinje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

II.cuisinière SAMOST ž

aide-cuisin|ier (aide-cuisinière) <pl aides-cuisiniers, aides-cuisinières> [ɛdkɥizinje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za cuisinière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cuisinière v slovarju PONS

Prevodi za cuisinière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cuisinière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cuisinière Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文