cuite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cuite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cuit (cuite) [kɥi, kɥit] GLAG pp

cuit → cuire

II.cuit (cuite) [kɥi, kɥit] PRID

III.cuite SAMOST ž

IV.cuit (cuite) [kɥi, kɥit]

glej tudi cuire

1. cuire GASTR personne:

IV.cuire [kɥiʀ]

1. cuire GASTR personne:

IV.cuire [kɥiʀ]

Prevodi za cuite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cuite v slovarju PONS

Prevodi za cuite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cuite [kɥit] SAMOST ž inf

glej tudi cuire

Prevodi za cuite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cuite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文