culot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za culot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

culot [kylo] SAMOST m

1. culot (aplomb):

Individual translation pairs

Prevodi za culot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

culot v slovarju PONS

Prevodi za culot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za culot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

culot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文