culture v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za culture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.culture [kyltyʀ] SAMOST ž

II.cultures SAMOST fpl

III.culture [kyltyʀ]

sous-culture <pl sous-cultures> [sukyltyʀ] SAMOST ž péj

contre-culture <pl contre-cultures>, contreculture <pl contrecultures> [kɔ̃tʀəkyltyʀ] SAMOST ž

Maison des jeunes et de la culture Info

Prevodi za culture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

culture v slovarju PONS

Prevodi za culture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

culture [kyltyʀ] SAMOST ž

Culture [kyltyʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za culture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

culture Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

culture iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文