curieuse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za curieuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cur|ieux (curieuse) [kyʀjø, øz] PRID

II.cur|ieux (curieuse) [kyʀjø, øz] SAMOST m (ž)

III.cur|ieux SAMOST m

Prevodi za curieuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

curieuse v slovarju PONS

Prevodi za curieuse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.curieux (-euse) [kyʀjø, -jøz] PRID

II.curieux (-euse) [kyʀjø, -jøz] SAMOST m, f sans pl (indiscret)

curieux [kyʀjø] mpl (badauds)

Individual translation pairs

Prevodi za curieuse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

curieuse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文