cylindres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cylindres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maître-cylindre, maitre-cylindre <pl maîtres-cylindres, maitres-cylindres> [mɛtʀəsilɛ̃dʀ] SAMOST m MOTOR

cylindrer [silɛ̃dʀe] GLAG preh. (pour aplatir)

cylindre [silɛ̃dʀ] SAMOST m

bloc-cylindre <pl blocs-cylindres> [blɔksilɛ̃dʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za cylindres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cylindres v slovarju PONS

cylindres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cylindres iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za cylindres v slovarju francoščina»angleščina

disposition des cylindres

compresseur à trois cylindres

compresseur à six cylindres

arrangement des cylindres en W

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文