d'étude v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'étude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.étude [etyd] SAMOST ž

1. étude:

II.études SAMOST fpl

étude fpl:

III.étude [etyd]

Individual translation pairs

Prevodi za d'étude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'étude v slovarju PONS

Prevodi za d'étude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.étude [etyd] SAMOST ž

II.étude [etyd] SAMOST fpl

Individual translation pairs

Prevodi za d'étude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'étude Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文