d'œil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'œil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

œil <pl yeux> [œj, jø] SAMOST m

1. œil ANAT:

ouvrir les yeux à qn fig

2. œil (exprimant des sentiments):

à mes yeux, il a tort

Fraze:

my eye inf
my foot inf
for free inf

glej tudi taper, quatre, paille, merlan, loin, doigt, dent

II.taper sur GLAG preh.

IV.se taper GLAG povr

V.taper [tape]

it's a riot inf

quatre <pl quatre> [katʀ] PRID inv ZAIMEK SAMOST m

I.paille [pɑj] PRID inv (couleur)

II.paille [pɑj] SAMOST ž

III.paille [pɑj]

IV.paille [pɑj]

merlan [mɛʀlɑ̃] SAMOST m

I.loin [lwɛ̃] PRIS

1. loin (dans l'espace):

a long way, far liter

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

II.loin de PREDLOG

III.de loin PRIS

IV.au loin PRIS (dans le lointain)

V.de loin en loin PRIS

VI.loin [lwɛ̃]

doigt [dwa] SAMOST m

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Fraze:

dent [dɑ̃] SAMOST ž

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

œil-de-chat <pl œils-de-chat> [œjdəʃa] SAMOST m

œil-de-bœuf <pl œils-de-bœuf> [œjdəbœf] SAMOST m (lucarne)

œil-de-tigre <pl œils-de-tigre> [œjdətiɡʀ] SAMOST m

œil-de-perdrix <pl œils-de-perdrix> [œjdəpɛʀdʀi] SAMOST m MED

Individual translation pairs

Prevodi za d'œil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'œil v slovarju PONS

Prevodi za d'œil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

œil <yeux> [œj, jø] SAMOST m

Fraze:

faire de l'œil à qn inf
avoir qn à l'œil inf
mon œil! inf

œil-de-bœuf <œils-de-bœuf> [œjdəbœf] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'œil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'œil Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文