d'œuf v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'œuf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

œuf [œf, plø] SAMOST m

œuf clair MED
œufs à la neige GASTR

coupe-œuf <pl coupe-œuf, coupe-œufs> [kupœf] SAMOST m

mire-œufs, mire-œuf <pl mire-œufs> [miʀø] SAMOST m

Prevodi za d'œuf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'œuf v slovarju PONS

Prevodi za d'œuf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

œuf [œf, ø] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'œuf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'œuf Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文