d'accueil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'accueil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accueil [akœj] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'accueil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'accueil v slovarju PONS

Prevodi za d'accueil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za d'accueil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'accueil Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'accueil iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文