d'armes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'armes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arme [aʀm] SAMOST ž

II.armes SAMOST fpl

1. arme MILIT:

III.arme [aʀm]

glej tudi gauche, bagage

I.gauche [ɡoʃ] PRID

II.gauche [ɡoʃ] SAMOST m (en boxe)

III.gauche [ɡoʃ] SAMOST ž

1. gauche (côté):

IV.gauche [ɡoʃ]

V.gauche [ɡoʃ]

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

II.s'armer GLAG povr

I.armé (armée) [aʀme] GLAG pp

armé → armer

II.armé (armée) [aʀme] PRID

III.armé SAMOST m

IV.armée SAMOST ž

V.armé (armée) [aʀme]

glej tudi armer

II.s'armer GLAG povr

Prevodi za d'armes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'armes v slovarju PONS

Prevodi za d'armes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arme [aʀm] SAMOST ž

armé(e) [aʀme] PRID

Prevodi za d'armes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'armes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文