d'avant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'avant v slovarju francoščina»angleščina

I.avant1 [avɑ̃] PRIS

1. avant (dans le temps):

II.avant1 [avɑ̃] PREDLOG

1. avant (dans le temps):

III.en avant PRIS

IV.avant de PREDLOG

V.avant que VEZNIK

VI.en avant de PREDLOG

glej tudi charrue

I.avant2 [avɑ̃] PRID inv

II.avant2 [avɑ̃] SAMOST m

avant-goût <pl avant-goûts>, avant-gout <pl avant-gouts> [avɑ̃ɡu] SAMOST m

avant-match <pl avant-matchs> [avɑ̃matʃ] SAMOST m

avant-port <pl avant-ports> [avɑ̃pɔʀ] SAMOST m

avant-rasage [avɑ̃ʀazaʒ] PRID inv

avant-bras <pl avant-bras> [avɑ̃bʀa] SAMOST m

avant-garde <pl avant-gardes> [avɑ̃ɡaʀd] SAMOST ž

I.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] SAMOST mf

II.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] PRIS

avant-hier [avɑ̃tjɛʀ] PRIS

d'avant v slovarju PONS

Prevodi za d'avant v slovarju francoščina»angleščina

I.avant [avɑ̃] PREDLOG

II.avant [avɑ̃] PRIS

III.avant [avɑ̃] VEZNIK

IV.avant [avɑ̃] SAMOST m

V.avant [avɑ̃] PRID inv (opp: arrière)

avant-garde <avant-gardes> [avɑ̃gaʀd] SAMOST ž ART, LIT

avant-poste <avant-postes> [avɑ̃pɔst] SAMOST m

centre-avant <centres-avants> [sɑ̃tʀavɑ̃] SAMOST m Belg (avant-centre)

avant-première <avant-premières> [avɑ̃pʀəmjɛʀ] SAMOST ž

avant-goût <avant-goûts> [avɑ̃gu] SAMOST m

avant-propos <avant-propos> [avɑ̃pʀɔpo] SAMOST m

avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, -jɛʀ] PRID SAMOST m, f

avant-midi [avɑ̃midi] SAMOST m o f , m en Belgique et fém au Québec, inv (matinée)

avant-centre <avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] SAMOST m

d'avant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'avant iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文