d'avant-garde v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'avant-garde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] SAMOST

II.avant-garde [Brit ˌavɒ̃ˈɡɑːd, Am ˌævɑntˈɡɑrd] PRID

vanguard [Brit ˈvanɡɑːd, Am ˈvænˌɡɑrd] SAMOST MILIT

experimental [Brit ɪkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l, ɛkˌspɛrɪˈmɛnt(ə)l, Am ɪkˌspɛrəˈmɛn(t)l] PRID

Prevodi za d'avant-garde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

d'avant-garde v slovarju PONS

Prevodi za d'avant-garde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] SAMOST + sing/pl vb

II.avant-garde [ˌævɒŋˈgɑ:d, Am ˌɑ:vɑ:ntˈgɑ:rd] PRID

vanguard [ˈvængɑ:d, Am -gɑ:rd] SAMOST no pl a. fig form

Prevodi za d'avant-garde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文