d'avoir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'avoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'avoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'avoir v slovarju PONS

Prevodi za d'avoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'avoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'avoir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'avoir iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za d'avoir v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文