d'elle-même v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'elle-même v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za d'elle-même v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] OSEB ZAIM ž

d'elle-même v slovarju PONS

Prevodi za d'elle-même v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi myself

glej tudi myself

Prevodi za d'elle-même v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.en [ɑ̃] PREDLOG

II.en [ɑ̃] ZAIMEK

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文