d'emploi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'emploi v slovarju francoščina»angleščina

emploi [ɑ̃plwɑ] SAMOST m

emploi-jeunes <pl emplois-jeunes> [ɑ̃plwaʒœn] SAMOST m

non-emploi [nɔnɑ̃plwa] SAMOST m

Pôle emploi [pol ãplwa] SAMOST m

sans-emploi <pl sans-emploi, sans-emplois> [sɑ̃zɑ̃plwɑː] SAMOST mf

sous-emploi [suzɑ̃plwɑ] SAMOST m

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] SAMOST m

contre-emploi <pl contre-emplois>, contremploi <pl contremplois> [kɔ̃tʀɑ̃plwɑ] SAMOST m THEAT CINE

Contrat initiative emploi Info

Contrat emploi solidarité Info

d'emploi v slovarju PONS

Prevodi za d'emploi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

emploi [ɑ̃plwa] SAMOST m

sans-emploi [sɑ̃zɑ̃plwa] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za d'emploi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'emploi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'emploi iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文