d'entrer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'entrer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG preh. + v avoir

II.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG nepreh. + v être

1. entrer (pénétrer):

3. entrer (s'intégrer, commencer):

Individual translation pairs

Prevodi za d'entrer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'entrer v slovarju PONS

Prevodi za d'entrer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG nepreh. +être

II.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG preh. +avoir

Individual translation pairs

Prevodi za d'entrer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'entrer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'entrer iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文