d'envie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'envie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

envie [ɑ̃vi] SAMOST ž

1. envie:

glej tudi pitié, pisser

pitié [pitje] SAMOST ž

1. pitié:

pitié! (ça suffit) inf

III.pisser [pise]

Prevodi za d'envie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
envie ž (for de)
drool inf, fig

d'envie v slovarju PONS

Prevodi za d'envie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

envie [ɑ̃vi] SAMOST ž

1. envie (désir, besoin):

Individual translation pairs
furieux (-euse) envie

Prevodi za d'envie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'envie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文